LIP BALM

11903971_1601417566747489_8443410815073833369_n

เราผลิตสินค้าประเภทลิปบาล์มทั้งภายใต้เเบรนด์ของเราเองเเละภายใต้เเบรนด์ของลูกค้าด้วยในลักษณะ OEM โดยลูกค้าสามารถกำหนดส่วนผสมเเละรายละเอียดได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี กลิ่น ลักษณะเเพกเกจจิ้ง เป็นต้น เรารับทำทั้งออร์เดอร์เล็กเเละใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *