cocolive เตรียมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

logo
ชื่อแบรนด์สินค้า cocolive ของเรามีอายุ 3 ปีแล้ว และเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างแบรนด์สินค้านี้ให้เติบโตและเป็นที่รู้จักยิ่งๆขึ้น เราเตร่ียมจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในเร็วๆนี้ครับ

Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *