Month: November 2018

45228802_2010528145721978_2238410257434935296_n

COCOLIVE ร่วมกิจกรรมเสวนากับ ธกส.

เรื่องราวของ cocolive ได้รับคัดเลือกให้นำมาถ่ายทอดในงานเสวนา วันครบรอบ 52 ปี ของ ธนาคาร ธกส. 2 พย. 61 สืบเนื่องจากที่ทีมงานถ่ายทำรายการ #เกษตรยกนิ้ว ได้เข้ามาถ่ายทำกิจการของ #cocolive Farm เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เมื่อหลายเดือนก่อน ปรากฏว่าเรื่องราวของเราได้รับความกรุณาจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ธกส. ให้ความสนใจและเชิญมาร่วมงานเสวนา “ธกส มุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ยุค 4.0” ร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ อีก 5 กิจการที่ได้รับคัดเลือกมาเช่นกัน ร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไป สิ่งที่เราทำ อะไรที่เราเป็น แบรนด์ cocolive ที่เราสร้างขึ้นมา.. #cocolive หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของเราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำการเกษตรยุคใหม่ให้กล้าที่จะก้าวเข้ามา กล้าคิดและกล้าทำ ขอบคุณ ธกส. ขอบคุณทีมงาม #เกษตรยกนิ้ว ที่ให้โอกาส cocolive

Read more