Story

OUR STORY

เราเติบโตมาจากสวนมะพร้าวเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอบางสะพาน ถิ่นปลูกมะพร้าวคุณภาพของไทย เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคามะพร้าว ที่มักจะตกต่ำเหมือนราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ของไทย ทั้งไม่สามารถกำหนดราคาได้ จึงเกิดความคิดที่จะแปรรูปผลผลิตมะพร้าวจากสวนที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งนี้ให้เป็นสินค้า แทนที่จะขายเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและให้สามารถกำหนดราคาขายที่พอใจได้

มกราคม 2556 เราตัดสินใจเริ่มต้นสร้างเส้นทางเดินใหม่ให้กับมะพร้าวในสวนอย่างจริงจัง เลิกการขายผลผลิตเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานแปรรูป โดยหันมาทำการแปรรูปมะพร้าวเป็นสินค้าด้วยตัวของเราเอง หลังจากศึกษาค้นคว้าและดูช่องทางการตลาดที่เหมาะสม เราตัดสินใจผลิต “น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น” หรือที่รู้จักกันในนาม Extra Virgin Coconut Oil (Cold Pressed) เป็นสินค้าชนิดแรกของเรา

เราสร้างเเบรนด์ “cocolive” ขึ้นมาให้กับสินค้าที่เราผลิต โดยนำมาจากคำว่า coconut กับคำว่า live ชื่อที่เสมือนหนึ่งเป็นตัวเเทนของพวกเราที่ตั้งใจจะพัฒนาต่อยอดต้นทุนที่เรามี นั่นคือสวนมะพร้าวที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษให้เป็นธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีความยั่งยืน

เรามีการแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นหลัก พร้อมๆไปกับผลิตสินค้าอื่นๆต่อยอดจากน้ำมันมะพร้าวอีกหลายรายการ อาทิสบู่จากน้ำมันมะพร้าว ครีมและโลชั่นบำรุงผิวในแบบต่างๆ น้ำมันบำรุงผิว น้ำมันนวดสปา เทียนนวดอโรมา เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีการแปรรูปมะพร้าวเป็นอาหารเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติม โดยในปี 2561 ที่่ผ่านมา COCOLIVE เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสินค้าใหม่ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาคือ น้ำตาลมะพร้าวผงในรูปเเบบอัดก้อน อันเป็นสินค้าใหม่จากมะพร้าวที่สะท้อนได้ทั้งอัตลักษณ์ของเราและของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปุัจจุบัน COCOLIVE มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากจะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว COCOLIVE ยังรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่นๆอีกกว่า 10 แบรนด์ มีทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.