น้ำตาลโตนดผง

จับน้่ำตาลโตนดแบบปึกมาใส่กระปุก

อีกหนึ่งความสำเร็จที่ cocolive จากการร่วมทำงานระหว่าง cocolive กับผู้ผลิตน้ำตาลโตนดจากเพชรบุรี เราได้นำน้ำตาลโตนด ที่ทำเป็นปึกๆ แบบโบราณ มาแปลงร่างเป็นน้ำตาลโตนดผง ทีสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ […]