Helena : อีกผลงานสินค้าทำแบรนด์และรับจ้างผลิต

ที่ COCOLIVE FARM งานรับจ้างผลิตสินค้าทำแบรนด์ เป็นสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาศัยจุดเด่นเรื่องการผลิตวัตถุดิบต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในเครื่องสำอางมากมายหลายชนิด นอกจากเรื่องคุณภาพที่เชื่อถือได้แล้ว ทำให้สินค้าที่เรารับผลิตมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป ผู้สั่งผลิตสามารถมีกำไรจากการขายได้มากขึ้น […]

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 500ml ที่ Lazada

ถ่ายรูปเสร็จ หมาดๆ และนำไปวางที่ lazada เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาด 500 มล. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าที่รักการช้อปที่ร้านค้าออนไลน์ ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ เรามุ่งม่ั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนืื่อง สำหรับแบรนด์ […]